Theses 

Analysis of email communication as a part of in-house communication conventions in a specific American company – Daniela MANCZALOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Daniela MANCZALOVÁ

Bakalářská práce

Analysis of email communication as a part of in-house communication conventions in a specific American company

Analysis of email communication as a part of in-house communication conventions in a specific American company

Abstract: The content of the work is to evaluate the internal email communication in the given American company. My goal is to compare the authentic emails of employees with the general features of an email and evaluate whether, in some points the email communication of the X-company significantly differs from the set writing standards.

Abstract: Obsahem této bakalářské práce je zhodnocení interní emailové komunikace v dané americké společnosti. Mým cílem je porovnání autentických emailů zaměstnanců společnosti s obecnými znaky emailu a zhodnocení, zda se v některých bodech emailová komunikace společnosti X-company zásadním způsobem liší od psaných norem.

Keywords: komunikace, interní komunikace, komunikační kanál, manažer, zaměstnanec, společnost, tým, email, emailová komunikace, zkratky, symboly

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012
  • Zveřejnit od: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ivana Řezníčková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

MANCZALOVÁ, Daniela. Analysis of email communication as a part of in-house communication conventions in a specific American company. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 12:18, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz