Ivana BUDÍNOVÁ

Bakalářská práce

Výhody a nevýhody dobrovolnictví v dětských domovech pro děti do tří let v Jihomoravském kraji v kontextu citové vazby

Advantages and disadvantages for children up to three years of age of volunteer activity in children's homes in the South Moravian Region in the context of attachment theory.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem dobrovolnictví v kojeneckých zařízeních v kontextu teorie citové vazby. Cílem práce je zjistit pohled sociálních pracovníků na výhody a nevýhody, které do jejich zařízení přináší práce dobrovolníků zaměřená na saturaci citové vazby u dětí odkázaných na péči a pobyt v ústavním zařízení. Kvalitativní výzkum jsem prováděla metodou polo strukturovaného rozhovoru.
Abstract:
The theme of this bachelor's work is volunteering in nursery facilities in the context of attachment theory. The goal of the work is to determine the view of social workers regarding the advantages and disadvantages brought to their facilities by the work of volunteers focused on saturating the attachment of children dependent on care and residence in institutional facilities. I carried out qualitative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Miloslava Šotolová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BUDÍNOVÁ, Ivana. Výhody a nevýhody dobrovolnictví v dětských domovech pro děti do tří let v Jihomoravském kraji v kontextu citové vazby. Olomouc, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Cyrilometodějská teologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 61ecd6 61ecd6/2
28. 3. 2018
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
28. 3. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.