Milan WALENTOWICZ

Bachelor's thesis

Průmyslová čistírna odpadních vod - Lovochemie a.s.

Industry Wastewater Treatment Plant - Lovodemie a.s.
Anotácia:
Ve výrobním procesu kteréhokoliv odvětví je nezbytnou součástí využívání přírodních zdrojů. Mezi tyto přírodní zdroje patří zejména využívání vody. V této práci se konkrétně zaměřuji na čištění odpaní vody v chemickém závodu zaměřeného na výrobu průmyslových hnojiv a dusíkatých sloučenin společnost Lovochemie a.s. Ve společném prostoru se nachází dceřiná společnost Preol a.s. a Glanztoff Bohemia s …viac
Abstract:
The use of natural resources has an important part in the manufacturing process in any industry. One of the natural resources is the use of water. In my bachelor thesis I focus on the cleaning process of waste water in a chemical plant, which deals with the manufacturing of fertilisers and nitrogen compounds. Subsidiary companies Preol a.s. and Glanztoff Bohemia s.r.o. are located in the same area …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING

Citační záznam

Jak správně citovat práci

WALENTOWICZ, Milan. Průmyslová čistírna odpadních vod - Lovochemie a.s.. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí