Theses 

Strategie nezaměstnaných osob nad 50 let ve vztahu k návratu na trh práce – Ing. Lenka Hromádková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Ing. Lenka Hromádková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Strategie nezaměstnaných osob nad 50 let ve vztahu k návratu na trh práce

Strategy for unemployed persons over 50 years of age in relation to the return to the labour market

Anotácia: Tato práce se zabývá volbou strategií pro vstup na trh práce a vnímáním podpory státní politiky zaměstnanosti u cílové skupiny nezaměstnaných osob 50+. V teoretické části jsou zpracovány literární zdroje k pojmu trhu práce a nezaměstnanosti, k jejím příčinám a dopadům, k postavení a charakteristice osob 50+ a jejich strategiím. V empirické části je popsána realizace kvalitativního výzkumu. Výsledky výzkumu jsou zhodnoceny v závěrečné části práce včetně podnětů k diskusím k postavení nezaměstnaných osob 50+ na trhu práce.

Abstract: This work deals with the choice of strategies for entering in the labor market and the perception of support of state policy of employment for the target groups of unemployed persons 50+. The theoretical part presents the literary sources for describing the labor market and unemployment, its causes and consequences, the status and characteristics of people 50+ and their strategies. The empirical part describes the implementation of qualitative research. The research results are assessed in the final part, including suggestions to discuss the status of unemployed persons 50+ in the labor market.

Kľúčové slová: Klíčová slova, nezaměstnanost osob 50+, ztráta zaměstnání, strategie hledání zaměstnání, sociální politika zaměstnanosti, kvalitativní výzkum. Keywords, unemployment of persons 50+, job loss, job search strategies, social policy, employment quality research.

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedúci: Mgr. Iva Linhartová
  • Oponent: Mgr. Jan Mochťák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc


Hore | Aktuálny dátum a čas: 26. 6. 2019 20:57, 26. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz