Bc. Lucie Kedziorová

Bachelor's thesis

Rodičovská dovolená pohledem otců na rodičovské dovolené

Parental leave from the perspective of fathers on parental leave
Abstract:
Tato bakalářská diplomová práce se zabývá otci na rodičovské dovolené. Cílem práce bylo zjistit, jakým způsobem fungují rodiny s otci na rodičovské dovolené a to přímo pohledem otců na rodičovské dovolené. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část popisuje vývoj rodiny, postavení otce v rodině, charakterizuje rodiny s otci na rodičovské dovolené a také se zabývá problematikou …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with fathers on parental leave. The aim of the thesis was to find out how families with fathers on parental leave really work out, from the perspective of fathers on parental leave. The thesis is devided into theoretical and empirical part. The theoretical one describes the evolution of the family, position of fathers in the family, describes families with fathers on parental …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 11. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 2. 2018
  • Supervisor: Mgr. Kristýna Vlčková
  • Reader: Mgr. et Mgr. Klára Harvánková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Education / Education

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.