Andrej Cvik

Bachelor's thesis

Podnikové aplikačné servery s využitím technológie JAVA

Enterprise application servers based on the JAVA technology
Abstract:
CVIK, Andrej: Enterprise application servers based on the JAVA technology. [Bachelor thesis]. Banking Institute of the university of Prague, a foreign university Banská Bystrica. Department of Quantitative Methods and Computer Science. Supervisor of thesis: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc. Year of defence: 2014. Number of pages: 64. This thesis defines the term application servers. It describes information …more
Abstract:
CVIK, Andrej: Podnikové aplikačné servery s využitím technológie JAVA. [Bakalárska práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra kvantitatívnych metód a informatiky. Vedúci práce: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc. Rok obhajoby: 2014. Počet strán: 64. Bakalárska práca definuje pojem aplikačné servery. Popisuje informačné systémy, dvojstupňové a trojstupňové …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 7. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 9. 2014
  • Supervisor: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.
  • Reader: Ing. Radoslav Forgáč, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / field:
Banking / Information Technologies