Theses 

Podnikové aplikačné servery s využitím technológie JAVA – Andrej Cvik

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Informační technologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Andrej Cvik

Bakalářská práce

Podnikové aplikačné servery s využitím technológie JAVA

Enterprise application servers based on the JAVA technology

Abstract: CVIK, Andrej: Enterprise application servers based on the JAVA technology. [Bachelor thesis]. Banking Institute of the university of Prague, a foreign university Banská Bystrica. Department of Quantitative Methods and Computer Science. Supervisor of thesis: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc. Year of defence: 2014. Number of pages: 64. This thesis defines the term application servers. It describes information systems of two-stage and three-stage architecture, technologies such as JAVA or .NET and compares them with each other. In analytical part, the thesis focuses on the environment of application servers. It describes selected application servers and it provides their comparison. In the third part of the bachelor thesis there was a realization of a simple application, which had to be programmed and last, but not least it had to be executed via application server based on JAVA technology.

Abstract: CVIK, Andrej: Podnikové aplikačné servery s využitím technológie JAVA. [Bakalárska práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra kvantitatívnych metód a informatiky. Vedúci práce: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc. Rok obhajoby: 2014. Počet strán: 64. Bakalárska práca definuje pojem aplikačné servery. Popisuje informačné systémy, dvojstupňové a trojstupňové architektúry, technológie ako JAVA alebo .NET a navzájom ich porovnáva. V analytickej časti sa bakalárska práca zameriava na prostredie aplikačných serverov. Popisuje vybrané aplikačné servery a prináša ich porovnanie. V tretej časti bakalárskej práce prebehla realizácia jednoduchej aplikácie, ktorú bolo treba naprogramovať a v neposlednom rade aj spustiť prostredníctvom aplikačného servera, fungujúcom na technológií JAVA.

Klíčová slova: technológia (JAVA, .NET), databáza, aplikačný server, informačný systém, virtualizácia, programovanie, technology (JAVA .NET), database, application server, information system, virtualization, programming

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.
  • Oponent: Ing. Radoslav Forgáč, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 04:28, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz