Bc. Jiří Tkačík

Diplomová práce

Využití notace BPMN 2.0 a UML při návrhu zlepšení podnikových procesů

The use of BPMN 2.0 and UML notation in business process improvement proposal
Anotace:
Cílem diplomové práce je navrhnout zlepšení podnikových procesů ve společnosti provozující síť hobbymarketů. Vybrané procesy spadají do oblasti logistiky, jedná se zejména o proces příjmu, výdeje zboží a reklamace. V teoretické části práce jsou vysvětleny pojmy související s procesním řízením a využití modelovacího jazyka UML a notace BPMN 2.0. V praktické části je představena společnost a popsán současný …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to propose the improvement of business processes in a company operating a network of hobby markets. Selected processes fall into the field of logistics. The process of receipt, issue of goods and complaints are investigated. The first part is theoretical and explains the concepts related to the process control and the usage of UML modelling language and BPMN 2.0 notation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2022
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/q4101/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2022
  • Vedoucí: doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné