JUDr. Kristýna Müllerová, Ph.D.

Disertační práce

Výlučné daňové příjmy municipalit

Selective tax incomes of the municipalities
Anotace:
Disertační práce se zabývá výlučnými daňovými příjmy obcí z pohledu jejich vlivu na finanční autonomii obcí. Práce je analýzou aktuálního stavu finanční autonomie obcí a komparuje tento stav s finanční autonomii obcí v Polsku. Finanční autonomie je zde posuzována na základě porovnání vlastních příjmů obcí s celkovými obecními příjmy. S ohledem na neexistenci definice vlastních příjmů obcí autorka hledala …více
Abstract:
The dissertation thesis deals with exclusive municipal tax revenue from the perspective of their impact on the financial autonomy of municipalities. The work is an analysis of the current state of financial autonomy of municipalities and compares this situation with financial autonomy of municipalities in Poland. Financial autonomy is here assessed by comparing the own revenues of municipalities with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jiří Blažek, CSc., doc. JUDr. Gábor Hulkó, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta