Lenka Brečková

Bachelor's thesis

Systém financování zdravotní péče v ČR od roku 1989 do roku 2015

The Czech Republic's health care financing system from 1989 to 2015
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá vývojem financování českého zdravotnictví od roku 1989 do roku 2015. Cílem je poskytnout ucelený přehled systému financování českého zdravotnictví. V teoretické části je popsán vývoj financování zdravotnictví. Pozornost je zaměřena na transformaci zdravotnictví v roce 1989 a následně jsou uvedeny a komparovány vybrané koncepce zdravotnictví, které byly v průběhu let publikovány …more
Abstract:
The bachelor thesis follows up funding Czech health system from 1989 to 2015. The goal is to provide comprehensive survey of funding Czech health system. The evolution of health system is described in the teoretical part. It is focused on the transformation of health system in 1989 followed by comparsion selected concepts published over the years. The practical part is focused on current system status …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 2. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 9. 2016
  • Supervisor: Tereza Lukášová
  • Reader: Lucia Bartůsková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52397