Lenka ŠIMICOVÁ

Bachelor's thesis

Aspekty tělesné disability v každodenním životě

The performance of gender difference in individuals with physical disability
Anotácia:
Tato práce se zabývá každodenním životem osob s fyzickou disabilitou. Výzkum je zaměřen na přirozeně vyvstávající antropologická témata jako je embodiment, gender, tělesná jinakost, jinakost v obecném slova smyslu a v neposlední řadě způsob komunikace osob s disabilitou s majoritní společností. Prostřednictvím zmíněných aspektů zkoumá tělesnou disabilitu jako komplexní fenomén.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the way in which people with physical disability experience their daily lives. My research is focused on naturally emerging anthropological themes such as embodiment, gender, bodily difference, otherness and ways of communicating with the able-bodied majority. Through these aspects, it examines physical disability as a complex phenomenon.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Daniel Sosna, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠIMICOVÁ, Lenka. Aspekty tělesné disability v každodenním životě . Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Bachelor programme / odbor:
Anthropology / Social and Cultural Anthropology

Práce na příbuzné téma