Theses 

Sportovní výživa - trendy a specifika dle sportovního zaměření – Miriam Holendová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Miriam Holendová

Bachelor's thesis

Sportovní výživa - trendy a specifika dle sportovního zaměření

Sports nutrition - trends and specifics according to sports specification

Anotácia: Práce je zaměřena na sportovní výživu a na specifika výživy dle sportovního zaměření. V práci jsou shrnuty poznatky o základních složkách stravy a jejich vztahu ke sportovnímu výkonu. V práci jsou uvedeny nejčastější trendy ve sportovní výživě a oblíbené diety. Součástí práce je vlastní výzkum, jehož cílem je prokázat rozdíly ve výživě sportovců dle sportovního zaměření. Vedlejšími cíly je zhodnotit znalosti sportovců o zásadách zdravé, vyvážené stravy a sportovní výživě a jejich dodržování.

Abstract: Bachelor thesis is focused on sports nutrition and nutrition specifics according to sports specification. In bachelor thesis, I summarize knowledge about the basic components of a diet and their relationship to sports performance. In bachelor thesis are described the most common trends in sports nutrition and favorite diets. The part of the thesis is dedicated to research. The aim of the research is to demonstrate differences in the nutrition of athletes in relation to sports orientation. A secondary objective is to evaluate the knowledge of professional athletes about the principles of a healthy and balanced diet and sports nutrition and their observance.

Kľúčové slová: bojové sporty, fotbal, kulturistika, sport, strava, výživa, martial arts, football, bodybuilding, health, nutrition

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedúci: Ing. Zbyněk Vinš
  • Oponent: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Hore | Aktuálny dátum a čas: 25. 5. 2019 05:55, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz