Bc. Petr Hosnedl

Diplomová práce

Marketing finančních služeb v oblasti finančního poradenství

Marketing of financial services in financial consulting
Anotace:
Autor diplomové práce, shrnuje současné poznatky o finančním systému a finanční analýze. Práce se podrobně zabývá, základními ekonomickými otázkami, situační analýzou, marketingem finančních služeb, specifiky finančních trhů a analýzou jednotlivých finančních produktů na současném finančním trhu. V závěru práce jsou na souboru vlastních klientů popsána pravidla pro nastavení finančního plánu společně …více
Abstract:
The author of the thesis summarizes current knowledge about financial system and financial analysis. The thesis deals in detail with basic economic issues, situation analysis, marketing of financial services, specifics of financial markets and analysis of individual financial products on the current financial market. At the end of the thesis, the rules for setting up a financial plan together with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michal Červinka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.