Bc. Iva Vránková

Diplomová práce

Podoba a proměna populistického diskurzu ANO 2011 a Úsvitu přímé demokracie

Populism and its change in the ANO 2011`s and Tomio Okamura`s Dawn of Direct Democracy`s discourse
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá podobou a proměnou populistického diskursu hnutí ANO 2011 a Úsvit přímé demokracie. Konkrétně se práce zaměřuje na využití populistických apelů zkoumaných subjektů a to s ohledem na jejich parlamentní postavení, míru využití populistických apelů před a po volbách a povahu těchto apelů. Práce vychází z konceptuálního rámce, který je založen na formulaci jádrových znaků …více
Abstract:
This thesis deals with the form and the transformation of populist discourse movement ANO 2011 (YES 2011) and Úsvit přímé demokracie (Dawn of Direct Democracy). Specifically, the thesis focuses on the use of populist appeals of the examined subjects with regard to their parliamentary status, utilization rates of populist appeals before and after the elections and the nature of these appeals. The work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
  • Oponent: doc. Marek Rybář, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií