Petr Hofmann

Master's thesis

Využití Ruby on Rails pro podporu týmové spolupráce vývojářů

Using Ruby on Rails for supporting team collaboration of developers
Abstract:
Téma této diplomové práce zní Využití Ruby on Rails pro podporu týmové spolupráce vývojářů. Hlavním cílem je podpoření týmové spolupráce vývojářů (studentů kurzů programování) na Katedře informačních technologií Vysoké škole ekonomické v Praze. Splnění tohototo cíle bylo dosaženo vývojem nové aplikace na školním serveru kitscm.vse.cz v Ruby on Rails. Tato aplikace slouží pro podporu týmové spolupráce …more
Abstract:
Thema of this master thesis is Using Ruby on Rails for support of team collaboration of developers. The main objective is support of team collaboration of developers (students of programming courses) at the Catedry of Computer Science of the University of Economics Prague. The objective has been acomplished by developement of a new application in Ruby on Rails on the school server kitscm.vse.cz. This …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 9. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2010
  • Supervisor: Luboš Pavlíček
  • Reader: Alena Buchalcevová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/20765

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.