Mgr. Martin Hýsek

Master's thesis

Křesťanská morálka v evropské právní kultuře

Christian morality in European Legal Culture
Abstract:
Práce se zabývá reflexí křesťanské morálky v kontinentálním právu v historii i současnosti, obecně i na konkrétním příkladu umělého přerušení těhotenství, u kterých se zaměřuje na vývoj legislativy i judikatury, zejména ESLP.
Abstract:
Thesis deals with reflexion of Christian morality in European legal culture both in history and present, at first generaly and then through specific example of abortions, focusing on both evolution of legislation and case law, especially by ECHR.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 9. 2013
  • Supervisor: doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Master programme / field:
Law and Legal Science / Law