Mgr. Martin Hýsek

Master's thesis

Křesťanská morálka v evropské právní kultuře

Christian morality in European Legal Culture
Anotácia:
Práce se zabývá reflexí křesťanské morálky v kontinentálním právu v historii i současnosti, obecně i na konkrétním příkladu umělého přerušení těhotenství, u kterých se zaměřuje na vývoj legislativy i judikatury, zejména ESLP.
Abstract:
Thesis deals with reflexion of Christian morality in European legal culture both in history and present, at first generaly and then through specific example of abortions, focusing on both evolution of legislation and case law, especially by ECHR.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2013
  • Vedúci: doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Master programme / odbor:
Law and Legal Science / Law