Bc. Jiří Cejnar

Bakalářská práce

Charakteristika asimilační a disimilační sulfát redukce u střevních bakterii

Characteristic of assimilatory and dissimilatory sulfate reduction in intestinal bacteria
Anotace:
Asimilační sulfát redukce je přítomna u všech živých organismů. V tomto procesu se sulfát redukuje na sirovodík, který se následně zapojuje do syntézy sirných aminokyselin (cysteinu a methioninu). Na rozdíl od asimilace sulfátu je proces disimilační sulfát redukce charakteristický pro sulfát redukující bakterie. Konečným produktem jejich metabolismu je sirovodík, jehož vysoká koncentrace ve střevě …více
Abstract:
Assimilatory sulfate reduction is present in all living organisms. In this process sulfate is reduced to hydrogen sulfate, after that hydrogen sulfate is connected in synthesis of amino acids (cysteine, methionine). In contrast to dissimilatory sulfate reduction is process which is typical for sulfate reducing bacteria. Terminal product of this metabolism pathway is hydrogen sulphate of which high …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ivan Kushkevych, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Adéla Indráková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta