Jitka BLÁHOVÁ

Bakalářská práce

Keywords in Harry Potter books - A Comparative Study of English Original and its Czech Translation

Keywords in Harry Potter books - A Comparative Study of English Original and its Czech Translation
Abstract:
The aim of the Bachelor´s thesis was to do a comparative research, concerning chosen Harry Potter keywords in English and Czech language, to discover differences in both versions and to find out to what extent the thoughts and references hidden in original keywords are lost in their Czech translation. The theoretical part introduces the story and language of Harry Potter, some examples of types of …více
Abstract:
Cílem bakalářské práce bylo provést srovnávací výzkum, týkající se vybraných klíčových slov z knih o Harrym Potterovi v anglickém a českém jazyce, s účelem objevit rozdíly mezi oběma verzemi a zjistit, do jaké míry jsou myšlenky a reference skryté v původních klíčových slovech ztraceny v jejich českém překladu. Teoretická část seznamuje s příběhem a jazykem knih o Harrym Potterovi, s některými typy …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
Zveřejnit od: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Kašparová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BLÁHOVÁ, Jitka. Keywords in Harry Potter books - A Comparative Study of English Original and its Czech Translation. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina - ruština

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.