Yao Wang

Bakalářská práce

Profitability Analysis of Nokia Company

Profitability Analysis of Nokia Company
Anotace:
The objective of the thesis is using financial analysis methodology to find out the true condition of Nokia Company during 2006 to 2010 and the reason resulted in the condition. The thesis is focus on the profitability analysis of the Nokia Company. In the theoretical part, the five main methods of financial analysis are introduced. They are common-size analysis, financial ratio analysis, pyramidal …více
Abstract:
The objective of the thesis is using financial analysis methodology to find out the true condition of Nokia Company during 2006 to 2010 and the reason resulted in the condition. The thesis is focus on the profitability analysis of the Nokia Company. In the theoretical part, the five main methods of financial analysis are introduced. They are common-size analysis, financial ratio analysis, pyramidal …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2012
  • Vedoucí: Jiří Valecký
  • Oponent: Petr Gurný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava