Martin Lečbych

Bakalářská práce

Factors of trust in movie streaming websites

Factors of trust in movie streaming websites
Anotace:
Práce je zaměřena na prozkoumání faktorů, které ovlivňují vnímání uživatelů důvěry či nedůvěry ve fimlové streamingové webové stránky, které poskytují tento obsah zdarma. Hlavní výzkumnou metodou je zde kvalitativní výzkum - rozhovory s deseti respondenty, kteří popsali toto vnímání na dvou různých streamingových stránkách. K analýze těchto rozhovorů byla použita tematická analýza. Sekundární výstup …více
Abstract:
The thesis is focused on investigating the factors that influence a user’s perception of trust or distrust in movie streaming websites, that provide their content for free. The main research method consists of qualitative research - interviews with ten respondents who described their perceptions of two different streaming websites. The thematic analysis was used for analyzing the interviews. The secondary …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2019
  • Vedoucí: prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Knapová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Sociální informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.