Bc. Iveta Stašková

Diplomová práce

Koncepce péče o veřejné prostory měst

Concept of care for urban public spaces
Anotace:
Diplomová práce se bude zabývat veřejnými prostory města Jaroměř. V úvodu se bude zabývat historií, identifikací základních pojmů a dělení veřejných prostorů. Dále popíše město Jaroměř a bude zaměřena vzhledem k veřejným prostorům. Stěžejní bude městská část Zavadilka a její nedostatky.
Abstract:
This diploma thesis deal with the public spaces of contemporary cities Jaroměř. In the introduction will deal with definition of key terms and division if public spaces. Next part describe Jaroměř city and Jaroměř will focus on public spaces. Zavadilka (part of city) and shortcoming will be key of part.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2012
  • Vedoucí: Ing. Martin Maštálka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Stašková, Iveta. Koncepce péče o veřejné prostory měst. Pardubice, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj: Urbanismus