Kateřina Večerková

Bakalářská práce

Design podcastu Zlin Design Week

Design of a Zlin Design Week Podcast
Anotace:
Bakalářská práce na téma Design podcastu Zlin Design Week mapuje proces vytváření konceptu podcastu festivalu Zlin Design Week. V návaznosti na festival zasazuje podcasty do kontextu arts marketingu, budování značek, budování komunit, obsahového marketingu a přístupu design thinking. Součástí teoretické části je metodika práce, která stanovuje cíle a výzkumné otázky. Praktická část představuje značku …více
Abstract:
The Bachelor thesis called Design of a Zlin Design Week podcast covers the process of creating a concept for Zlin Design Week podcast. Following the theme of a design festival, it sets podcasts in the context of arts marketing, brand building, online communities, content marketing, and a design thinking approach. The methodology of a bachelor thesis is part of the theoretical part. It lays down objectives …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eliška Káčerková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Večerková, Kateřina. Design podcastu Zlin Design Week. Zlín, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace