Kamila Prouzová

Bakalářská práce

Barvení potravin v průběhu času

Foodstuff colouring change over time
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou barviv používaných v potravinářském průmyslu. Byla prostudována dostupná literatura a další informační zdroje týkající se historie barvení potravin, rozdělení barviv, jejich vlastností, chemického složení a využití. Pozornost je rovněž věnována zdravotním aspektům při používání syntetických a přírodních potravinářských barviv spolu s uvedením příslušné …více
Abstract:
This thesis deals with characteristics of colorants used in food industry. As a reliable source has been used available technical literature and another information sources regarding history of food colorants, distribution of colorants and their nature, chemical composition and use. Medical and legislative aspects of usage of artificial and natural food colorants are also taken in consideration. Determination …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Jan Fischer, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Prouzová, Kamila. Barvení potravin v průběhu času. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin