Kamila Prouzová

Bachelor's thesis

Barvení potravin v průběhu času

Foodstuff colouring change over time
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou barviv používaných v potravinářském průmyslu. Byla prostudována dostupná literatura a další informační zdroje týkající se historie barvení potravin, rozdělení barviv, jejich vlastností, chemického složení a využití. Pozornost je rovněž věnována zdravotním aspektům při používání syntetických a přírodních potravinářských barviv spolu s uvedením příslušné …more
Abstract:
This thesis deals with characteristics of colorants used in food industry. As a reliable source has been used available technical literature and another information sources regarding history of food colorants, distribution of colorants and their nature, chemical composition and use. Medical and legislative aspects of usage of artificial and natural food colorants are also taken in consideration. Determination …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 6. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Jan Fischer, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Prouzová, Kamila. Barvení potravin v průběhu času. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

University of Pardubice

Faculty of Chemical Technology

Bachelor programme / field:
Chemistry and Technology of Foodstuffs / Evaluation and Analysis of Foodstuffs