Bc. Dominika Dadová

Diplomová práce

Finančná analýza podniku

Financial analysis of the enterprise
Abstract:
Annotation DADOVÁ, Dominika, Bc.: Financial analysis of the enterprice. [Thesis]. Banking institute Prague College, foreign highs chool in Banská Bystrica. The department offinance and banking. Thesissupervisor: prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD. Year: 2015. Thenumberofpages: 72 The thesis deals with financial analysis. The aim of this thesis is to find out through the financial analysis of the selected …více
Abstract:
Anotácia DADOVÁ, Dominika, Bc.: Finančná analýza podniku. [Diplomová práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra financií a bankovníctva. Vedúci práce: prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD. Rok obhajoby: 2015. Počet strán: 72 Diplomová práca sa zaoberá finančnou analýzou podniku. Cieľom diplomovej práce je zistiť prostredníctvom finančnej analýzy vo vybranom …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2015
  • Vedoucí: prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD.
  • Oponent: prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance