Ing. Simona CIBULKOVÁ

Bakalářská práce

Jídlo a identita

Food and Identity
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vztahem mezi identitou a tématikou jídla. Soustředí se na to, jakou úlohu hraje jídlo v životech respondentů či jakou může mít jídlo souvislost se vzpomínkami na jejich minulé zážitky. Stěžejní tématikou práce je koncept paměti ve spojitosti s jídlem. Hlavní metodou této práce je rozhovor, doplňující metodou zúčastněné pozorování. Respondenty jsou studenti Západočeské Univerzity …více
Abstract:
This thesis describes the topic of food in relation to the identity of students of the University of West Bohemia and the University of Kent. It discusses what role a common meal can play in their life or how food can be associated with memories of their past experiences. The major topic of the thesis is the concept of memory in connection with food. The main method of this thesis is an interview and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Tereza Šlehoferová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CIBULKOVÁ, Simona. Jídlo a identita. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/