Bc. Marek TOMÁŠ

Diplomová práce

Projekt zlepšení systému centrální evidence dokumentace v eBance, a.s.

"eBanka System of Central Evidence of Documentation" Improvement Project
Anotace:
Cílem této diplomové práce je zlepšit současný systém centrální evidence dokumentace v eBance, a. s. tak, aby mnohem efektivněji evidoval vznik, oběh, zapůjčení a zánik smluvních dokumentů s cílem získat vždy a za jakýchkoliv okolností maximálně přesný přehled o aktuálním umístění konkrétního dokumentu. Tohoto je dosaženo především vy-budováním aplikace Centrální evidence dokumentace a aplikací automatické …více
Abstract:
The aim of this diploma work is to find a better system of Central records (evidence) of documents for eBanka to achieve the situation that they will certainly know where each particular document is, at each time we want to know it or need it. This meets the goal especially thanks to constructing the application {\clqq}Central records (evidence) of documents`` and applying of automatic identification …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2006
Identifikátor: 3978

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2006
  • Vedoucí: Ing. Lucie Rudlová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TOMÁŠ, Marek. Projekt zlepšení systému centrální evidence dokumentace v eBance, a.s.. Zlín, 2006. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 04. 05. 2036

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.