Ing. Kateřina Žilková, DiS.

Bakalářská práce

Problematika daňové uznatelnosti nákladů účetní jednotky

Problems with taxable acknowledge costs of accounting entity
Anotace:
Charakteristika nákladů a jejich členění z hlediska daňové uznatelnosti obecně. Praktická aplikace teoretických poznatků při rozboru daňové uznatelnosti nákladů u čtyř vzorků vybraných účetních jednotek. Závěrečné zhodnocení a vlastní stanovisko k řešené problematice.
Abstract:
This work focusses on characteristics of costs and their tax recognition. It also deals with the analysis of four chossen accounting entities and their problems with taxable optimalization. Gained information is evaluated and author´s opinion of questions is added.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2007
  • Vedoucí: Ing. Andrea Votavová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting