Bc. Marek Galda

Bakalářská práce

Přímé bankovnictví - srovnání vybraných bank

Direct banking - comparison choice banks
Anotace:
Cílem bakalářské práce „Přímé bankovnictví – srovnání vybraných bank“ je představit přímé bankovnictví jako moderní trend v bankovnictví a představit jeho jednotlivé formy. Důraz je kladen na jeho v současnosti nejpoužívanější formu – internetové bankovnictví. Jsou nastíněna bezpečnostní rizika jeho používání a zásady, které by měl bezpečný internetbanking splňovat. Následně jsou představena kriteria …více
Abstract:
The main goal of the baccalaureate essay „Direct banking – comparison choice banks“ is to introduce direct banking as a modern trend and to present its particular parts and forms. The emphasis is be put on internetbanking as the most widely used method of banking at present. Security risks of its using and the main principles of a safe internetbanking are outlined there. Consequently, the criteria …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 7. 2007
  • Vedoucí: Ing. Jan Krajíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Peněžnictví