Mgr. Helena Hlaváčová

Bakalářská práce

Využití Flash animací při výuce matematiky

The use of the Flash animation in mathematics teaching
Anotace:
Bakalářská práce "Využití Flash animací při výuce matematiky" se zabývá tvorbou interaktivních matematických výukových opor v programu Adobe Flash. Teoretická část práce pojednává o didaktických zásadách, které je nutné při tvorbě studijních opor respektovat. V následujících kapitolách je čtenář seznámen s možnostmi vývojového prostředí Flash pro tvorbu studijních opor do matematiky a s postupem jejich …více
Abstract:
The diploma thesis "The use of the Flash animation in mathematics teaching" deals with a development of interactive teaching supports for mathematics in the Adobe Flash platform. The theoretical part of this study is concerned with didactic principles that should be adhered in any teaching support focused on mathematics. Following chapter presents the potentialities of using Flash in mathematics. In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 7. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Roman Plch, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / Matematika se zaměřením na vzdělávání

Práce na příbuzné téma