Ing. Simona Pamio

Diplomová práce

Marketingový výzkum trhu acidobazických analyzátorů v ČR

Marketing reasearch of acid base analyzers market in Czech republic
Anotace:
Hlavním cílem mé diplomové práce je provedení marketingového výzkumu trhu analyzátorů krevních plynů v České republice. Diplomová práce je rozdělena do dvou hlavních částí, a to teoreticko-metodologické a implementační. V úvodu jsou stanoveny cíle, kterých má být výzkumem dosaženo a nastíněny metody aplikace. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení základních pojmů marketingového výzkumu, jeho členění …více
Abstract:
The main issue of my graduation theses is the marketing research of the blood gas analyzer market in the Czech republic. The theses consist of two parts, the theoretical-methodology part and the implementation part. Objectives to be obteined by the research are determined in the preamble of the theses and there are also outlined application methods. The theoretical part is focused on definition of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Roman Storch, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Jitka Srpová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní