Bc. Veronika Huková

Bakalářská práce

Využití alternativní a augmentativní komunikace u žáků s poruchami autistického spektra na základní škole

Pupils with autism spectrum disorders at primary school - usage of alternative and augmentative communication methods
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá komunikací žáků s poruchami autistického spektra na prvním stupni základní školy běžného vzdělávacího proudu. Rozdělena je na část teoretickou, která se ve třech kapitolách věnuje definici verbální a neverbální komunikace a metod AAK a popisu jednotlivých metod AAK s pomůckami a bez pomůcek, a část praktickou. V praktické části byly definovány cíle bakalářské práce a vytyčeny …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the communication of pupils with autistic spectrum disorders in a general education classroom at the primary school. The thesis is divided into a theoretical part, which in three chapters deals with the definition of verbal and nonverbal communication and alternative and augmentative methods and the description of individual AAK methods with aids and without aids. In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jan Viktorin
  • Oponent: PhDr. Mgr. Kateřina Šimčíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta