Ivana SLAVÍKOVÁ

Bakalářská práce

Počátky rekultivace krajiny ostravsko-karvinského revíru v 50. a 60. letech 20. století

The origins of landscape reclamation Ostrava-Karvina district in the 50th and 60 20th century
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje problematice rekultivací v ostravsko-karvinském revíru v 50. a 60. letech 20. století. Ostravsko-karvinský revír proslul zejména těžbou černého uhlí, která zde pravidelně probíhala již od konce 18. století. Zvyšující se intenzita těžby čím dál tím více odhalovala důsledky báňského průmyslu v tomto lidnatém, industriálním regionu. Důlní vlivy se podepisovaly jak na majetku …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of reclamation in the Ostrava-Karvina mining district in the 50th and 60 20th century. Ostrava-Karvina mining district is famous especially coal mining, which are regularly conducted in the first half of the 19th century. The increasing intensity of mining revealed the consequences of the mining industry in this populous, industrial region. Mining impacts were signed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 6. 2013
Zveřejnit od: 14. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Petr Popelka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLAVÍKOVÁ, Ivana. Počátky rekultivace krajiny ostravsko-karvinského revíru v 50. a 60. letech 20. století. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta