Bc. Lada Dittrichová

Diplomová práce

Panství Žďánice v 17. století: Ekonomika režijního velkostatku

The manor of Ždánice in the 17th century - The economy of the overhead estate.
Anotace:
Magisterská diplomová práce „Ždánické panství v 17. Století: Ekonomika režijního velkostatku“ se zabývá hospodářským vývojem panství Ždánice v 17. století, ale také osvětlením principů režijního hospodářství tohoto panství. První část práce je věnována určení metodologického základu, ze kterého práce vychází. Následovně jsou rozebrány pramenné a literární zdroje, kterých práce využívá. V další části …více
Abstract:
The diploma thesis “The manor of Ždánice in the 17th century: The economy of the overhead estate.” studies the economic development of the manor of Ždánice in the 17th century and the principles of its overhead economy. The first part of the thesis defines the methodology which is applied in the study. The second part concerns the sources and literature used in the study. In the following part a brief …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Marek Vařeka, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství dějepisu pro základní školy