Bc. Hana Veselková

Master's thesis

Vzdělávání k mediální a informační gramotnosti: Analýza stavu na Masarykově univerzitě prostřednictvím interview s pracovníky Centra informačního vzdělávání

Education for Media and Information Literacy: Analysis of State at Masaryk University Using Interviews with Workers of the Centre of Information Education
Anotácia:
Diplomová práce v teoretické části představuje koncepty mediální a informační gramotnosti prostřednictvím definic a historických souvislostí. Následuje přehled vzdělávání k mediální a informační gramotnosti v kontextu vysokoškolského vzdělávání ve světě i v České republice. Metodologická část popisuje metodu použitou při výzkumu a průběh sběru dat. V analytické části autorka zjišťuje stav vzdělávání …viac
Abstract:
The diploma thesis presents concepts of media and information literacy through a historical contexts and definitions in the theoretical part. The following is an overview of education to media and information literacy in context of higher education in the world and in Czech Republic. The methodological section describes the method used in the research and course of data collection. In the analytical …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2015
  • Vedúci: Mgr. Pavel Sedláček
  • Oponent: Mgr. Jan Miškov

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií