Mgr. Zuzana Ošmerová

Bakalářská práce

Představy rodičů o uspokojování potřeb dětí v romských sociálně vyloučených rodinách

Parent's ideas of fulfilling children's needs in social excluded Romany families
Anotace:
Tématem této práce jsou představy rodičů o potřebách dětí v romských sociálně vyloučených rodinách. Hlavním cílem pak je zjištění, jaké mají romští rodiče představy o uspokojování základních potřeb svých dětí. Práce je rozčleněna do sedmi na sebe navazujících kapitol. V teoretické části se věnuje pojmům jako je rodina, potřeby dětí, představy, sociální vyloučení a také specifickým aspektům romské rodiny …více
Abstract:
The theme of this work is parent's ideas of children's needs in social excluded Romany families. Main goal is defined as finding of parent’s ideas of fulfilling of their children’s basic needs. This work is divided into seven chapters. In the first part which is concerning theoretical concepts there are described terms such as family, children’s needs, ideas, social exclusion and also specific aspects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Monika Punová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kristýna Pešáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií