Veronika Smyslová

Bakalářská práce

Odkazy experimentálního souboru Odin Teatret v mezinárodním divadelním souboru Farma v jeskyni

References of the experimetnal theatre ensemble Odin Teatret in the international theatre studio Farm in the Cave
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zhodnotit a srovnat, v čem se Farma v jeskyni inspirovala souborem Odin Teatret a v čem je jejich práce originální. Mezinárodní soubor Farma v jeskyni je celosvětově známé divadelní studio, které se pyšní mnoha oceněními ze zahraniční i domácí scény. Jeho inscenace strhují a ohromují již 16 let. Pro zkoumání a studium souboru je nebývale důležité kým a proč se inspiroval a …více
Abstract:
The goal of the thesis is to evaluate and compare to what extent is Farm In the Cave inspired by Odin Teatret and how is their work original. International ensemble Farm in the Cave is a world reknown theatre studio, that has won many accolades in the Czech Republic as well as abroad. Its performances have left audiences amazed and stunned for sixteen years now. To study and research the work of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Veronika Valentová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta