Veronika Smyslová

Bachelor's thesis

Odkazy experimentálního souboru Odin Teatret v mezinárodním divadelním souboru Farma v jeskyni

References of the experimetnal theatre ensemble Odin Teatret in the international theatre studio Farm in the Cave
Abstract:
Cílem bakalářské práce je zhodnotit a srovnat, v čem se Farma v jeskyni inspirovala souborem Odin Teatret a v čem je jejich práce originální. Mezinárodní soubor Farma v jeskyni je celosvětově známé divadelní studio, které se pyšní mnoha oceněními ze zahraniční i domácí scény. Jeho inscenace strhují a ohromují již 16 let. Pro zkoumání a studium souboru je nebývale důležité kým a proč se inspiroval a …more
Abstract:
The goal of the thesis is to evaluate and compare to what extent is Farm In the Cave inspired by Odin Teatret and how is their work original. International ensemble Farm in the Cave is a world reknown theatre studio, that has won many accolades in the Czech Republic as well as abroad. Its performances have left audiences amazed and stunned for sixteen years now. To study and research the work of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Veronika Valentová, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta