Barbora HANULÍKOVÁ

Bakalářská práce

Biodegradabilní styrenové plasty

Biodegradable styrene plastic materials
Anotace:
První část bakalářské práce se zabývá objasněním pojmu biodegradace a s tím související likvidace polymerních odpadů. V dalších kapitolách jsou přiblíženy základní vlastnosti polystyrenu (PS) a dalších styrenových plastů, konkrétně houževnatého polystyrenu (HIPS) a zpěňovatelného polystyrenu (EPS). Ostatním modifikacím je věnována jen letmá pozornost, protože nejsou předmětem nejrozsáhlejší kapitoly …více
Abstract:
First part of the Bachelor thesis deals with the clarification of the concept of biodegradation and polymer waste disposal related with it. Basic properties of polystyrene (PS) and other styrene plastics, specifically high impact polystyrene (HIPS) and expanded polystyrene (EPS) are discussed in the following chapters. Only a fleeting attention is paid on the other forms, because they are not the main …více
 

Klíčová slova

Biodegradace polystyren škrob
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2010
Identifikátor: 15097

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Dujková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HANULÍKOVÁ, Barbora. Biodegradabilní styrenové plasty. Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie materiálů / Chemie a technologie materiálů

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.