Barbora HANULÍKOVÁ

Bachelor's thesis

Biodegradabilní styrenové plasty

Biodegradable styrene plastic materials
Abstract:
První část bakalářské práce se zabývá objasněním pojmu biodegradace a s tím související likvidace polymerních odpadů. V dalších kapitolách jsou přiblíženy základní vlastnosti polystyrenu (PS) a dalších styrenových plastů, konkrétně houževnatého polystyrenu (HIPS) a zpěňovatelného polystyrenu (EPS). Ostatním modifikacím je věnována jen letmá pozornost, protože nejsou předmětem nejrozsáhlejší kapitoly …more
Abstract:
First part of the Bachelor thesis deals with the clarification of the concept of biodegradation and polymer waste disposal related with it. Basic properties of polystyrene (PS) and other styrene plastics, specifically high impact polystyrene (HIPS) and expanded polystyrene (EPS) are discussed in the following chapters. Only a fleeting attention is paid on the other forms, because they are not the main …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 5. 2010
Identifier: 15097

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2010
  • Supervisor: Ing. Zuzana Dujková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HANULÍKOVÁ, Barbora. Biodegradabilní styrenové plasty. Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Technology

Bachelor programme / field:
Chemistry and materials technology / Chemistry and materials technology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.