Bc. Barbora Keclíková

Diplomová práce

Statická doprava a městský parkovací systém na území města Hranice

Static transportation and the municipal parking system in the town of Hranice
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Statická doprava a městský parkovací systém na území města Hranice“ je analýza nastaveného systému placeného stání v centrální části města s ohledem na principy trvale udržitelného rozvoje dopravy. Teoretická část práce se zabývá charakteristikou trvale udržitelného rozvoje se zaměřením na trvale udržitelný rozvoj dopravy. Dále je přiblížena problematika parkování a managementu …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis "Static transportation and the municipal parking system in the town of Hranice" is an analysis of the paid parking system in the central part of the town Hranice with regards to the principles of sustainable development of transport. The theoretical part deals with the characteristics of sustainable development, especially sustainable transport development. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Ivan Andráško, PhD.
  • Oponent: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta