Theses 

Hodnocení efektivnosti výuky – Ing. Iveta Šabatová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Iveta Šabatová

Bakalářská práce

Hodnocení efektivnosti výuky

The Evaluation of the Effectiveness of Education

Anotace: Tato práce se obecně zabývá vzděláváním v České republice. V hrubých rysech jsou rozebrány jednotlivé vzdělávací stupně a současné trendy a problémy, s kterými se vzdělávání potýká. Efektivnost vzdělávání je jen obtížně měřitelná veličina, kterou ovlivňují především vstupní determinanty – žáci, učitelé, kurikulární programy, vnitřní i vnější okolí školy. Faktory efektivnosti jsou však pro všechny typy vzdělávacích institucí podobné. Patří sem zejména profesionální vedení školy, kvalita lidského kapitálu, sdílená vize a cíle, pozitivní klima školy, komunikace, spolupráce, zdroje financování, smysluplná kurikula, či dosažené vzdělávací výsledky. V aplikační části je popsán jeden z modelů hodnocení efektivnosti vzdělávání používaný na ČVUT FEL Praha – tzv. anketa.

Abstract: This work deals with education in the Czech Republic. It outlines individual levels of education and current trends and problems education has to deal with. The effectiveness of education is difficult to measure, it depends mostly on incoming determinants such as pupils, tutors, curricular systems, inner and outer environment of each school. However, the factors of effectiveness are similar for every single type of educational institution. That involves professional administration, the quality of human capital, sharing visions and goals, positive climate at school, communication, purposeful curriculum or education achievements. In the application part is described one type of evaluation of education quality used at CTU FEE in Prague, so called public inquiry.

Klíčová slova: Vzdělanostní společnost, Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), MŠMT, hodnocení, efektivnost, výuka, vzdělávání, České vysoké učení technické (ČVUT), Fakulta elektrotechnická, PISA, akontabilita. Knowledge society, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), evaluation, effectiveness, education, Czech Technical University, Faculty of Electrical Engineering, PISA (Programme for International Student Assessment), accountability.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 12:21, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz