Bc. Michal Kosina

Bakalářská práce

Osobnost a preference hudebního stylu

Personality and the music style preferences
Anotace:
Tato práce sleduje souvislosti osobnostních charakteristik v kontextu teorie PSI Julia Kuhla a preference hudebního stylu. Užitím statistické analýzy dat bylo několik souvislostí nalezeno. Vedlejším produktem práce byla zjištění, že normy testu PSSI jsou problematické a že je komplikované jednoznačně operacionalizovat jednotlivé hudební styly. Zjištění nám pomohou poodkrýt strukturu vztahů mezi osobností …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with correlations between personality traits as defined by the PSI theory of Julius Kuhl and music style preferences. Several correlations were found using statistical analysis. In addition, the results showed that the PSSI test norms are problematic and that it is difficult to define individual music styles. The results may help us understand the structure of relations between …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie