Bc. Anna-Maria Zwyrtková

Bakalářská práce

Daňové přiznání k dani z příjmu zaměstnaných fyzických osob v Polsku a České republice

Tax return on income of individuals employed in Poland and the Czech Republic
Anotace:
Tato práce se zabývá daňový systémem a daňovým přiznáním v Polsku a v České republice, obzvláště daňovým přiznáním z příjmu zaměstnaných fyzických osob. V práci je uveden postup vyplňování polského daňového přiznání v češtině a v souvislosti s tím práce obsahuje úzce specifikovaný česko-polský ekonomický slovník.
Abstract:
This work is about taxation system and tax return in in Poland and Czech republic, most of all about tax return from income of employed natural persons. This work includes procedure of filling in of polish tax return in czech language – and in conection with this is here narrowly specifik czech-polish economical vocabulary.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Veronika Něničková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta