Adéla ŠANDLOVÁ

Bakalářská práce

Die tschechisch-deutsche Firma UnionOcel, s.r.o. in der Tschechischen Republik und die Auswirkungen der Finanzkrise auf deren Betrieb / Česko-německá firma UnionOcel, s.r.o. v České republice a vliv finanční krize na její chod

Czech-German company UnionOcel, s.r.o. in Czech Republic and the
Abstract:
This thesis deals with German company UnionOcel, s.r.o., whose headquarter is located in Czech Republic, more specifically, in Kopřivnice. The introduction deals with the ambitions of the company, its economic structure and the company itself. Furthermore, this work deals with the financial crisis in 2008, when and why it broke out. The main theme of this work is to verify, if the financial crisis …více
Abstract:
Diese Abschlussarbeit befasst sich mit der deutschen Firma UnionOcel, s.r.o., deren Sitz sich in der Tschechischen Republik, genauer gesagt, in Kopřivnice befindet. Die Einleitung befasst sich mit den Ambitionen des Unternehmens, seiner Wirtschaftsstruktur und dem Unternehmen an sich. Weiterhin wird die Finanzkrise im Jahre 2008 behandelt. Das Hauptthema dieser Bachelorarbeit ist es nachzuweisen, ob …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 6. 2012
Zveřejnit od: 11. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Milan Pišl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠANDLOVÁ, Adéla. Die tschechisch-deutsche Firma UnionOcel, s.r.o. in der Tschechischen Republik und die Auswirkungen der Finanzkrise auf deren Betrieb / Česko-německá firma UnionOcel, s.r.o. v České republice a vliv finanční krize na její chod . Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta