Mgr. Kateřina Bárová

Diplomová práce

Elektronické důkazní prostředky v přípravném řízení trestním

Electronic Means of Evidence in Preparatory Penal Procedure
Anotace:
Cílem této práce je studie elektronických důkazních prostředků v přípravném řízení trestním, tzn. pojednání o dokazování a jeho principech v návaznosti na přípravné řízení trestní. Následuje výklad základních pojmů dokazování, uvedení do problematiky počítačové kriminality a s tím související vymezení pojmu elektronický důkazní prostředek. Praktická část se pak zabývá samotným zajištěním a analýzou …více
Abstract:
The purpose of this thesis is to study and elaborate on digital evidence in the preparatory penal procedure, i.e. the study of evidence, its principles with regard to its connection to the preparatory penal procedure. The introduction and presentation of fundamental concepts of evidence as well as Cybercrime and correspondingly the digital evidence is also included. In the practical part of the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2012
  • Vedoucí: doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Václav Stupka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo