Bc. Marta Fendrychová

Master's thesis

Ošetřovatelské klasifikační systémy NANDA - International, NIC, NOC a jejich využití při hodnocení bolesti sestrou v domově pro seniory Nopova

Nursing classification systems NANDA - International, NIC, NOC and their use in pain evaluation by a nurse in Retirement home Nopova
Abstract:
Diplomová práce je zaměřená na znalosti sester pracujících v domově pro seniory Nopova z oblasti ošetřovatelských klasifikačních systémů NANDA – International, NIC a NOC, hodnocení bolesti, vedení ošetřovatelské dokumentace a implementaci ošetřovatelských klasifikačních systémů NIC a NOC pro hodnocení chronické bolesti u seniorů. Statistickým testováním hypotéz jsme ověřily znalosti sester v závislostech …more
Abstract:
The thesis is focused on the knowledge of nurses working in the retirement home Nopova from the field of study of nursing classification systems NANDA – International, NIC and NOC, assessing pain, keeping nursing documentation and implementing nursing classification systems NIC and NOC for assessing seniors’ chronic pain. By statistic testing of theories we have verified the knowledge of nurses depending …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta