Bc. Marta Fendrychová

Diplomová práce

Ošetřovatelské klasifikační systémy NANDA - International, NIC, NOC a jejich využití při hodnocení bolesti sestrou v domově pro seniory Nopova

Nursing classification systems NANDA - International, NIC, NOC and their use in pain evaluation by a nurse in Retirement home Nopova
Anotace:
Diplomová práce je zaměřená na znalosti sester pracujících v domově pro seniory Nopova z oblasti ošetřovatelských klasifikačních systémů NANDA – International, NIC a NOC, hodnocení bolesti, vedení ošetřovatelské dokumentace a implementaci ošetřovatelských klasifikačních systémů NIC a NOC pro hodnocení chronické bolesti u seniorů. Statistickým testováním hypotéz jsme ověřily znalosti sester v závislostech …více
Abstract:
The thesis is focused on the knowledge of nurses working in the retirement home Nopova from the field of study of nursing classification systems NANDA – International, NIC and NOC, assessing pain, keeping nursing documentation and implementing nursing classification systems NIC and NOC for assessing seniors’ chronic pain. By statistic testing of theories we have verified the knowledge of nurses depending …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta