Dominik Firla

Bakalářská práce

Srovnání řešení správy dat v MySQL a MongoDB při použití Doctrine 2 ve frameworku Symfony 2

Comparison of data management solutions in MySQL and MongoDB while using Doctrine 2 in Symfony 2 framework
Anotace:
Tato práce se zabývá porovnáním relačního databázového systému a dokumentové databáze na teoretické i praktické úrovni. V teoretické části práce jsou vysvětleny principy relačních a dokumentových databází. Blíže jsou představeny databáze MySQL aMongoDB. V praktické části je realizováno řešení správy dat pro modelovou situaci. Oba systémy jsou porovnány jak z hlediska implementace, tak výkonu. Nabyté …více
Abstract:
This thesis focuses on comparing a relational database system with a document database on both theoretical and practical levels. In theoretical part of this thesis principles of relational and document databases are explained. Closer attention is given to MySQL and MongoDB databases. In practical part a solution to data management is realized for a model situation. Both systems are compared in terms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2016
  • Vedoucí: Helena Palovská
  • Oponent: Jan Mittner

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/49588

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.